Oppholder AS

Sluttkjennelse 12.02.2018

Domstol: Sør-Trøndelag tingrett

Saksnummer: 17-164439KON-STRO

Bostyrer: Ståle Spjøtvold

Åpningskjennelse: 23.10.2017

Fristdag: 20.10.2017

Krav meldes innen: 21.11.2017

Første skiftesamling: 23.11.2017