NYHETER

1
Bonus til innleid ansatt

Både domstoler og lovgiver er i ferd med å dra opp retningslinjer for innleide arbeidstakeres rettigheter. Gulating lagmannsrett belyste nylige…