NYHETER

romain-v-nMDp15T4lJ0-unsplash
Rekonstruksjon (gjeldsforhandling)

Stortinget har vedtatt midlertidig lov om rekonstruksjonsforhandlinger – Rekonstruksjonsloven. Som følge av utbruddet av covid-19 fattet Stortinget 24. april 2020…

sharon-mccutcheon--8a5eJ1-mmQ-unsplash
ENDRINGER I TVISTELOVEN

Den 17. april ble det vedtatt endringer i beløpsgrensene i tvisteloven. Endringene innebærer i korte trekk økning av verdigrensene for…