NYHETER

erik-mclean-OiEOrMyIiz4-unsplash
Rekkefølgekrav til besvær

Det har en tid vært et stridstema hvilke rekkefølgekrav kommunen kan stille i tilknytning til reguleringsplan, og hvor hvidtrekkende krav…