Tverrfaglig restrukturerings-/ spesialengasjement team

Koronapandemien har medført betydelige tap for en rekke av bankens næringslivskunder. Banken må ta aktive grep for å sikre sin posisjon og hindre mest mulig tap på engasjementet. Pretor Advokat AS, Mercur Corporate Advisors AS og Schløsser-Møller Gruppen AS har inngått et samarbeid om å sette opp et tverrfaglig restrukturerings- /spes. eng. team som supplement til bankens eller bankkundens egne ressurser.

BISTAND TIL BANKENS NÆRINGSLIVSKUNDER

En rekke næringslivskunder har begrensede administrative ressurser og/eller kompetanse til å håndtere den krisen som har oppstått. Teamet har imidlertid bred og omfattende erfaring med å bistå ulike virksomheter i økonomisk krise:

  • M&A (sammenslåinger og oppkjøp)
  • Strategi og marked
  • Kapital
  • Restrukturering
BISTAND TIL BANKEN
  • Kredittsikring og håndtering av spesial engasjement
  • Ivareta bankens panthaverrolle ifm. akkord- og gjeldsforhandlinger samt restruktureringer og konkurs

For mer utfyllende informasjon om teamet og hva vi kan bistå med, trykk HER.

Ved spørsmål eller ønske om bistand fra teamet, vennligst ta kontakt med adv. Ståle Spjøtvold på tlf. 934 13 273 eller e-post.