PRETOR TIL SJØS

Pretor Advokat AS deltok 6.-8. februar på Aktiv Eiendomsmegling og Eika-bankenes eiendomskonferanse denne uka. Konferansen fant sted på Kiel-ferja og Pretors bidrag var et foredrag av partner Thomas Lidal Jamne om prosjekterende, kontrollansvarliges og takstmenns erstatningsansvar. Dette temaet traff godt blant tilhørerne, som i tillegg til en rekke boligutviklere også besto av representanter for Eika-bankene og meglere fra Aktiv-kjeden.

Thomas gjennomgikk bl.a. kravene til samarbeidsplikt, retten til bruk av under- og siderådgivere og konsekvensene av forsinkelser og mangelfull prosjektering. I tillegg ble det tid til en gjennomgang av kontrollansvarliges erstatningsansvar etter de såkalte «Bori 1»- og «Bori 2»-dommene.

Partner Ståle Spjøtvold deltok også på konferansen og kom nesten direkte fra et kurs i panterett for en av bankene i Eika-kjeden.

Skrevet av advokat/partner Thomas Lidal Jamne, thomas@pretor.no.