Permittert – kan jeg ta en annen jobb

Jeg er permittert fra min jobb. Kan jeg jobbe for en annen arbeidsgiver mens jeg er permittert? Hva skjer i så fall med dagpengene mine?

Du kan jobbe for annen arbeidsgiver når du er permittert. Men husk at du fortsatt er ansatt i den virksomheten du er permittert fra. Arbeid for andre kan derfor ikke være i konkurranse med din arbeidsgiver. Du må også informere din «nye» arbeidsgiveren om ditt ansettelsesforhold og at du plikter å komme tilbake til din jobb når permitteringen opphører. Dette kan skje ved utløp av permitterings perioden eller underveis. Du må da komme tilbake på kort varsel og mest trolig avslutte det «nye» arbeidsforholdet.

På generelt grunnlag anbefaler vi derfor at din eksisterende arbeidsgiver og «nye» arbeidsgiver informeres før du påtar deg arbeid for «ny» arbeidsgiver.

Det en eventuelt tjener i den «nye» jobben vil avkortes mot dagpengene som mottas fra NAV. En vil altså ikke kunne motta mer samlet sett en de dagpenger en har krav på.

Om du ønsker å påta deg frivillig ulønnet arbeid anbefaler vi at du avklarer dette i tillegg med NAV direkte. Du vil her få konkret tilbakemelding på om dette medfører avkortning i dagpengene eller ikke.

 

Skrevet av advokat/partner Pål Chr. Garlie, paal@pretor.no