Opsjoner – rapporteringsplikt til skatt

www.unsplash.com

Fra og med ligningsåret 2020 er små oppstartsselskaper forpliktet til å opplyse om tildelte opsjoner i årene 2018, 2019 og 2020. Løsningen for å rapportere slike opsjoner åpnes 1. mars 2021 og du har da 23 dager på deg; fristen er 24. mars.

Rapporteringsplikten har sammenheng med den gunstige skatteordningen for opsjoner gitt ansatte i små oppstartsselskap, dvs. selskap med inntil 25 ansatte og balansesum/driftsinntekter på inntil 25 millioner kroner. Ordningen innføres slik at skattemyndighetene skal få informasjon om antallet bedrifter som benytter seg av ordningen, og i hvilket omfang. I tillegg kommer naturligvis en kontrollelement for å få bekreftet at opsjoner blir håndtert riktig av bedriftene.

Informasjonen skal angi hvem som har fått opsjoner (navn og personnummer), selskapets navn og organisasjonsnummer, antallet opsjoner og når de ble tildelt.

Det er selskapet som skal rapportere om opsjonen. Som arbeidsgiver benytter du enten manuelt utfyllingsskjema RF-1537 eller RF-1301.

Skrevet av advokat/partner Thomas Lidal Jamne, thomas@pretor.no