Oppsigelse – konsekvenser for jobbintervjuet

www.unsplash.com

Høyesterett avsa nylig dom om oppsigelse i prøvetid, som alle arbeidsgivere bør få med seg:.Den sier mye om hvilket ansvar arbeidsgiver har for å innhente informasjon under jobbintervjuet, og konsekvensen av negative overraskelser i etterkant om forhold du glemte å spørre om.

Kort fortalt gikk saken ut på at en servitør ble oppsagt i prøvetiden. Begrunnelsen var at han under jobbintervjuet ikke hadde opplyst om at han ble avskjediget fra sin forrige arbeidsgiver. Begrunnelsen for avskjeden var angivelige samarbeidsproblemer og trusler. Arbeidstakeren hadde vunnet denne saken.

Den nye arbeidsgiveren gikk til oppsigelse og begrunnet den med manglende tillit når en slik opplysning ikke hadde blitt gitt uoppfordret under jobbintervjuet.

Etter å ha vunnet i både tingrett og lagmannsrett satte Høyesterett foten ned for arbeidsgiver og konkluderte motsatt:.Dette var ikke oppsigelsesgrunn.

Dommen sier en del om hvordan arbeidsgivere nå bør legge opp sine jobbintervju

Man har et selvstendig ansvar for å stille spørsmål om det en mener er av betydning for stillingen. Så lenge det ikke gis misvisende informasjon i jobbintervjuet, så kan ikke arbeidstaker rammes,.bortsett fra når den tilbakeholdte opplysningen har en direkte sammenheng.med den jobben som skal utføres (dette vil naturlig gjelde f.eks. formalkrav til fagkompetanse osv.).

Forhold som ligger utenfor kjernespørsmål knyttet til den formelle og reelle evnen til å utføre arbeidet, må arbeidsgiver nå ta opp i jobbintervjuet, for eksempel om hvordan man avsluttet forrige arbeidsforhold. Gis det feilinformasjon så vil utfallet naturligvis kunne bli motsatt (men ikke automatisk – det vil avhenge av forholdets art).

Hvis arbeidsgiver ikke spør om hvordan det forrige arbeidsforholdet ble avsluttet,.så kan det ikke brukes mot den ansatte at han ikke ga slik informasjon selv («hvorfor sa du ikke noe om dette?» – «du spurte ikke»).

Oppfordringen til arbeidsgivere er m.a.o. å bruke tid og ressurser på jobbintervjuene – tenk godt over hvilke forhold som er viktige for deg som arbeidsgiver. Du kan ikke komme i ettertid å konfrontere en ansatt med forhold som du ikke spurte om,.som sagt med det unntak at dette naturligvis ikke gjelder for kjerneegenskaper ved stillingen. Man må f.eks. kunne legge til grunn at en som søker sjåførstilling har førerkort.

Skrevet av advokat/partner Thomas Lidal Jamne, thomas@pretor.no