Ny arvelov – testament fortsatt nødvendig for den moderne familie

Photo by Álvaro Serrano on Unsplash.com

Bare 9 % av oss har skrevet testament. Det viser en fersk undersøkelse Ipsos har utført for DNB.

Uten testament kan du etterlate deg et vepsebol, fastslår Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB og programleder i «I lomma på Silje».

Tilbake i 2013 skrev jeg masteroppgave om arveplanlegging i sammensatte familier, altså den «moderne familie», med mine, dine og våre barn. Dagens arvelov fra 1972 er basert på samfunnsforholdene i Norge på 1950-tallet, og en kjernefamilie med mor, far og kun felles barn. En arvelov bør ha som formål at folk i minst mulig grad skal føle behov for å opprette testament, men med dagens nyanserte familiebilde blir ikke dette oppfylt.

I 2013 startet et lovutvalg med å arbeide med ny arvelov. Jeg avsluttet derfor min masteroppgave med å gi uttrykk for at poenget med en ny arvelov må være å tilpasse loven til det moderne familiebildet.

Når ny lov trer i kraft fra 1. januar 2021, er dessverre fortsatt ikke loven tilpasset de «moderne familier». Foruten endringen av pliktdelsarvens øvre grense (økes fra 1. mill. til 15 G – som i dag er ca. 1,5 mill.), er det i det hele tatt lite endringer.

Statistikken viser at nesten halvparten av alle ekteskap ender med skilsmisse. Større omskiftelighet i familiene etterlater seg fortsatt uklarheter med hensyn til hva ektefellen, våre, dine og mine barn kan forvente seg. Når man vet at kun 1 av 10 oppretter testament, betyr dette at en stor andel som bør opprette testament, velger å ikke gjøre dette.

Er du en av de som er nevnt i listen under vil du tilhøre en gruppe som har et større behov for å avvike lovens ordning, og dette kan kun gjøres via ektepakt og/eller testament.
  • Ektefeller med særkullsbarn.
  • Ektefeller med fellesbarn og særkullsbarn.
  • Samboere med/uten felles barn.
  • Samboere med særkullsbarn.

Vi kan hjelpe deg med å få oversikt over hva din familiesituasjon byr på av utfordringer i et arveoppgjør.

Skrevet av advokat Stine Louise Windingstad, stine@pretor.no