Fortrolighetsavtaler sikrer hemmelighetene

DISIPLINERER: Fortrolighetsavtaler siker at sensitiv bedriftsinformasjon ikke kommer på avveier, sa advokat Thomas Lidal Jamne, Pretor Advokat AS (Foto: Morten Stene)

Pretor Advokat AS har i en årrekke hatt et godt samarbeid med gründer- og innovasjonsmiljøene på Steinkjer, tidligere både Kunnskapsparken og Tidligfasefondet – nå i første rekke T:Lab Capital. Partner i Pretor, Thomas Lidal Jamne, holdt 30. januar et foredrag om fortrolighetsavtaler eller NDA («NDA – non-disclosure agreement») på campusens nettverkslunsj.

Du må alltid vurdere en NDA når du går inn i en form for samarbeid eller prosjekt som gjør det nødvendig å gi fra deg konfidensiell informasjon. Det er for så vidt ingen begrensninger for når en NDA kan og bør brukes, men tradisjonelt brukes det gjerne i forbindelse med utvikling av teknologi, patentprosesser og investeringer. Pretor har i en årrekke bistått med utvikling og kvalitetssikring av slike fortrolighetsavtaler.

Se forøvrig omtale av vårt foredrag i nn-24.no.

Skrevet av advokat/partner Thomas Lidal Jamne, thomas@pretor.no.