Innovasjon Norge setter ned rentene

Som et tiltak for å hjelpe sine bedrifter over korona-kneika har Innovasjon Norge med virkning fra i dag redusert rentene på bl.a. nye innovasjons- og oppstartslån, mens eksisterende lån får redusert rentebelastningen med virkning fra 15. april.

Totalt yter Innovasjon Norge AS ca. 4 milliarder kroner i årlige lån og rentereduksjonen omfatter en samlet låneportefølje på 18 milliarder kroner.

Det åpnes nå også for å søke om avdragsutsettelse pga. økonomiske utfordringer som oppstår som følge av epidemien.

Skrevet av advokat/partner Thomas Lidal Jamne, thomas@pretor.no