Har kunden alltid rett?

Foto: Ranka Eric Kvarving/Levanger Næringsforum

Pretor Advokat AS ved advokat Lisa C. Gutvik Sæther og advokat Stine Louise Windingstad holdt foredrag for Levanger Næringsforum AS – som Pretor Advokat AS har hatt et samarbeid med i flere år – sine medlemmer under jusfrokost den 7. februar.

Temaet for foredraget tok utgangspunkt i uttrykket «kunden har alltid rett», som har befestet seg som en sannhet i norsk samfunnsliv, og som kan by på utfordringer og tildels problemer for norske næringsdrivende.

Foredraget beviste at dette er en sannhet med modifikasjoner, og ga innblikk i flere sentrale problemstillinger innenfor spesielt håndverkertjenester, hvor forbrukeren ikke alltid har rett.

Skrevet av advokat Stine Louise Windingstad, stine@pretor.no