Coronarammede bedrifter – Forslag kompensasjonsordning

Foto: www.unsplash.com
Regjeringen foreslår en ny kompensasjonsordning rettet mot bedrifter som er rammet av coronaviruset.

Forslaget skal behandles av de ulike partiene og en innstilling skal behandles i Stortinget tirsdag 31. mars 2020.

  • Staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.
  • Skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall og skal dekke uunngåelige kostnader som husleie og forsikringer.
  • Den enkelte bedrift må selv søke om støtte og vil være ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen. Det opprettes en sentral digital portal der bedriftene kan søke støtte.
  • Skal være enkel å benytte og administrere. Det skal ta 2–3 uker fra søknad er sendt til pengene er på konto. Finansnæringen skal stå for den praktiske gjennomføringen.
  • Skal i utgangspunktet gjelde i to måneder, men kan bli forlenget.

Skrevet av advokat/partner Pål Chr. Garlie, garlie@pretor.no