Torbjørn Kayser

Advokatfullmektig

Torbjørn Kayser ble uteksaminert fra det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo i 2013, med spesialfag i ekspropriasjonsrett, forsikringsrett og arbeidsrett. Torbjørn har lang og variert forvaltningsrettslig praksis fra både stat og kommune. Han har jobbet med fast eiendom og plan- og bygningsrett hos Statsforvalteren, Kartverket og byplankontoret i Trondheim kommune. Fra byplankontoret har Torbjørn bred erfaring innenfor planprosesser og utøvelse av kommunal planmyndighet, kvalitetssikring, strategisk rådgivning og forberedelse og oppfølging av politiske saker.


E-post: torbjorn@pretor.no

Telefon: 918 85 451

Tilbake

Torbjørn Kayser

Advokatfullmektig

Torbjørn Kayser ble uteksaminert fra det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo i 2013, med spesialfag i ekspropriasjonsrett, forsikringsrett og arbeidsrett. Torbjørn har lang og variert forvaltningsrettslig praksis fra både stat og kommune. Han har jobbet med fast eiendom og plan- og bygningsrett hos Statsforvalteren, Kartverket og byplankontoret i Trondheim kommune. Fra byplankontoret har Torbjørn bred erfaring innenfor planprosesser og utøvelse av kommunal planmyndighet, kvalitetssikring, strategisk rådgivning og forberedelse og oppfølging av politiske saker.

E-post: torbjorn@pretor.no

Telefon: 918 85 451

Tilbake