Thomas Lidal Jamne

Advokat og partner

Thomas Lidal Jamne er utdannet ved Universitetet i Oslo med spesialfag entreprise, arbeidsrett, selskapsrett og avhandling om god meglerskikk. Thomas ble ansatt i Pretor i mai 2004, og partner fra 2007. Thomas har ledet og gjennomført en rekke større transaksjoner de senere år. Han har i tillegg bred og langvarig erfaring med forhandlinger, prosess og tvisteløsning innenfor hovedområdene entreprise/bygg og anlegg, kjøp og salg av virksomheter, nasjonale/internasjonale kontrakter og arbeidsrett. Han innehar flere styreverv, og er i tillegg høyskolelektor i juridiske fag ved Folkeuniversitetet i Trondheim.


E-post: thomas@pretor.no

Telefon: 920 96 412

Tilbake

Thomas Lidal Jamne

Advokat og partner

Thomas Lidal Jamne er utdannet ved Universitetet i Oslo med spesialfag entreprise, arbeidsrett, selskapsrett og avhandling om god meglerskikk. Thomas ble ansatt i Pretor i mai 2004, og partner fra 2007. Thomas har ledet og gjennomført en rekke større transaksjoner de senere år. Han har i tillegg bred og langvarig erfaring med forhandlinger, prosess og tvisteløsning innenfor hovedområdene entreprise/bygg og anlegg, kjøp og salg av virksomheter, nasjonale/internasjonale kontrakter og arbeidsrett. Han innehar flere styreverv, og er i tillegg høyskolelektor i juridiske fag ved Folkeuniversitetet i Trondheim.

E-post: thomas@pretor.no

Telefon: 920 96 412

Tilbake