Per Anders Engelsen

Advokat og partner

Per Anders Engelsen er utdannet cand.jur i 2005. Han har tidligere erfaring fra Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange (SANDS) og Stamnæs Engelsen Advokatfirma. Partner i Pretor fra 2017. Per Anders arbeider bredt innenfor det forretningsjuridiske spekter med særlig vekt på kontraktsrett og fast eiendoms rettsforhold. Han arbeider også mye med arbeidsrett og grunnerverv/ekspropriasjon. Bistår jevnlig det offentlige innenfor ulike rettsområder. Han har betydelig prosedyreerfaring, herunder prøvesak for Høyesterett .


E-post: per.anders@pretor.no

Telefon: 942 58 980

Tilbake

Per Anders Engelsen

Advokat og partner

Per Anders Engelsen er utdannet cand.jur i 2005. Han har tidligere erfaring fra Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange (SANDS) og Stamnæs Engelsen Advokatfirma. Partner i Pretor fra 2017. Per Anders arbeider bredt innenfor det forretningsjuridiske spekter med særlig vekt på kontraktsrett og fast eiendoms rettsforhold. Han arbeider også mye med arbeidsrett og grunnerverv/ekspropriasjon. Bistår jevnlig det offentlige innenfor ulike rettsområder. Han har betydelig prosedyreerfaring, herunder prøvesak for Høyesterett.

E-post: per.anders@pretor.no

Telefon: 942 58 980

Tilbake