Mads Midelfart

Advokat

Mads Midelfart er utdannet cand.jur i 2006. Han arbeider hovedsakelig innen fast eiendoms rettsforhold.

Han har særlig erfaring innen kjøp og salg av fast eiendom, tomtefeste, odelsrett, ekspropriasjonsrett, plan- og bygningsrett, naborett, jordskifte, fallretter, generell avtalerett, samt skifte av ekteskapelig felleseie, dødsbo og arverettslige problemstillinger. Mads har omfattende tvisteløsnings – og prosedyreerfaring.

Mads har tidligere erfaring fra Advokatfirmaet Nidaros DA og Byggesakskontoret i Trondheim kommune.


E-post: mads@pretor.no

Telefon: 951 59 078

Tilbake

Mads Midelfart

Advokat

Mads Midelfart er utdannet cand.jur i 2006. Han arbeider hovedsakelig innen fast eiendoms rettsforhold. Han har særlig erfaring innen kjøp og salg av fast eiendom, tomtefeste, odelsrett, ekspropriasjonsrett, plan- og bygningsrett, naborett, jordskifte, fallretter, generell avtalerett, samt skifte av ekteskapelig felleseie, dødsbo og arverettslige problemstillinger. Mads har omfattende tvisteløsnings – og prosedyreerfaring. Mads har tidligere erfaring fra Advokatfirmaet Nidaros DA og Byggesakskontoret i Trondheim kommune.

E-post: mads@pretor.no

Telefon: 951 59 078

Tilbake