John Olav Engelsen

Advokat og partner

John Olav Engelsen ble utdannet cand. jur. i 1979. Engelsen har tidligere jobber som juridisk konsulent i flere kommuner, og var i årene 1984-2017 partner i Stamnæs Engelsen Advokatfirma DA. Partner i Pretor fra 2017. Engelsen har omfattende prosedyreerfaring, og har møterett for Høyesterett (H). Han jobber hovedsakelig med selskapsrett, kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett, skjønn- og ekspropriasjon samt offentlig og kommunalrett. Han er voldgiftsdommer IBU, kommisjonær for Regjeringsadvokaten og medlem av Ekspropriasjonsadvokatenes Servicegruppe.


E-post: john.olav@pretor.no

Telefon: 900 49 290

Tilbake

John Olav Engelsen

Advokat og partner

John Olav Engelsen ble utdannet cand. jur. i 1979. Engelsen har tidligere jobber som juridisk konsulent i flere kommuner, og var i årene 1984-2017 partner i Stamnæs Engelsen Advokatfirma DA. Partner i Pretor fra 2017. Engelsen har omfattende prosedyreerfaring, og har møterett for Høyesterett (H). Han jobber hovedsakelig med selskapsrett, kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett, skjønn- og ekspropriasjon samt offentlig og kommunalrett. Han er voldgiftsdommer IBU, kommisjonær for Regjeringsadvokaten og medlem av Ekspropriasjonsadvokatenes Servicegruppe.

E-post: john.olav@pretor.no

Telefon: 900 49 290

Tilbake