Heidi Nysæter

Paralegal

Heidi jobber med immaterielle rettigheter, med hovedvekt på varemerkerett. Hun bistår kunder både nasjonalt og internasjonalt i forbindelse med beskyttelse av varemerkerettigheter, og store deler av arbeidsdagen foregår på engelsk med Pretors internasjonale kunder. Heidi har tidligere erfaring fra Patentstyret i Oslo, blant annet som saksbehandler i varemerkeavdelingen, internasjonal avdeling, samt fra varemerkeavdelingen i et større patent- og varemerkekontor i Oslo.


E-post: heidi@pretor.no

Telefon: 952 83 996

Tilbake

Heidi Nysæter

Paralegal

Heidi jobber med immaterielle rettigheter, med hovedvekt på varemerkerett. Hun bistår kunder både nasjonalt og internasjonalt i forbindelse med beskyttelse av varemerkerettigheter, og store deler av arbeidsdagen foregår på engelsk med Pretors internasjonale kunder. Heidi har tidligere erfaring fra Patentstyret i Oslo, blant annet som saksbehandler i varemerkeavdelingen, internasjonal avdeling, samt fra varemerkeavdelingen i et større patent- og varemerkekontor i Oslo.

E-post: heidi@pretor.no

Telefon: 952 83 996

Tilbake