Eirik Bøe Sletten

Advokat og partner

Eirik Bøe Sletten ble uteksaminert fra det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo høsten 2011, med spesialfag design-, varemerke- og patentrett og forsikringsrett. Ansatt i Pretor fra 2015, og jobbet før dette som seniorrådgiver/plankoordinator hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Eirik arbeider i hovedsak med plan- og bygningsrett, fast eiendom og personvern. Han har solid og bred erfaring innen planprosesser, tvisteløsning, byggeprosesser og ekspropriasjon. Eirik jobber også med andre fagdisipliner innenfor det forretningsjuridiske fagfelt. Han innehar flere styreverv.


E-post: eirik@pretor.no

Telefon: 934 27 131

Tilbake

Eirik Bøe Sletten

Advokat og partner

Eirik Bøe Sletten ble uteksaminert fra det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo høsten 2011, med spesialfag design-, varemerke- og patentrett og forsikringsrett. Ansatt i Pretor fra 2015, og jobbet før dette som seniorrådgiver/plankoordinator hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Eirik arbeider i hovedsak med plan- og bygningsrett, fast eiendom og personvern. Han har solid og bred erfaring innen planprosesser, tvisteløsning, byggeprosesser og ekspropriasjon. Eirik jobber også med andre fagdisipliner innenfor det forretningsjuridiske fagfelt. Han innehar flere styreverv.

E-post: eirik@pretor.no

Telefon: 934 27 131

Tilbake