Daniel Alexander Lindqvist

Advokatfullmektig

Daniel A. Lindqvist ble uteksaminert fra det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen våren 2019, med spesialfag innen arbeidsrett og selskapsrett. Daniel skrev masteroppgave om selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt ved avhending av fast eiendom. Daniel har tidligere erfaring fra Forbrukerrådet og Jushjelpa i Midt-Norge hvor han jobbet med obligasjonsrettslige problemstillinger. Etter avlagt eksamen var Daniel ansatt i Claims Link hvor han tilegnet seg bred erfaring innenfor tvisteløsning ved kjøp og salg av fast eiendom, entrepriserett og entreprenørgarantier.


E-post: daniel@pretor.no

Telefon: 909 80 795

Tilbake

Daniel Alexander Lindqvist

Advokatfullmektig

Daniel A. Lindqvist ble uteksaminert fra det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen våren 2019, med spesialfag innen arbeidsrett og selskapsrett. Daniel skrev masteroppgave om selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt ved avhending av fast eiendom. Daniel har tidligere erfaring fra Forbrukerrådet og Jushjelpa i Midt-Norge hvor han jobbet med obligasjonsrettslige problemstillinger. Etter avlagt eksamen var Daniel ansatt i Claims Link hvor han tilegnet seg bred erfaring innenfor tvisteløsning ved kjøp og salg av fast eiendom, entrepriserett og entreprenørgarantier.

E-post: daniel@pretor.no

Telefon: 909 80 795

Tilbake