Torbjørn Kayser

Advokatfullmektig

Torbjørn Kayser ble uteksaminert fra det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo i 2013, med spesialfag i ekspropriasjonsrett, forsikringsrett og arbeidsrett. Torbjørn har lang og variert forvaltningsrettslig praksis fra både stat og kommune. Han har jobbet med fast eiendom og plan- og bygningsrett hos Statsforvalteren, Kartverket og byplankontoret i Trondheim kommune. Fra byplankontoret har Torbjørn bred erfaring innenfor planprosesser og utøvelse av kommunal planmyndighet, kvalitetssikring, strategisk rådgivning og forberedelse og oppfølging av politiske saker.

Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim