Tom Solberg

Advokat og partner

Tom Solberg har 15 års erfaring fra politiet, høgskolesektoren og domstolene, før han begynte som advokat i Pretor i 2000. Han har vært partner siden 2001. Tom har bred erfaring fra de fleste sentrale forretningsjuridiske områder, og arbeider i dag i hovedsak med selskapsrettslige problemstillinger som restrukturering, oppkjøp og fusjon/fisjon, norsk og internasjonal kontraktsrett, teknologi og oppstartsselskaper, og større utviklingsprosjekter relatert til fast eiendom. Han har lang erfaring med forhandlinger, tvisteløsning og prosedyre, og har en rekke styreverv i ulike selskaper. Tom tar også oppdrag som voldgiftsdommer.

Toms CV

Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim