Thomas Hoff Myhr

Advokat

Thomas Hoff Myhr er uteksaminert fra Universitetet i Tromsø 2017. Han arbeider bredt innenfor det forretningsjuridiske spekter, særlig med vekt på selskapsrett, kontraktsrett/transaksjoner og eiendomsrettslige forhold. Thomas skrev stor masteroppgave om overføring av risiko for grunnforholdene i totalentreprise. Han har tvisteløsnings- og prosedyreerfaring

Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim