Pål Christian Garlie

Advokat og partner

Pål Christian Garlie ble cand. jur. våren 2000, med boligrett som spesialfag. Våren 1997 studerte han “Information Technology law” ved University of Auckland, New Zealand og tok senere spesialfagene/halvårsemnene; Telecommunication law, EC Competition law, English for legal professionals og selskapsrett. Garlie fikk advokatbevilling i 2002 og er godkjent advokatmekler. Pål Christian har opparbeidet lang og variert forretningsjuridisk erfaring ved å ha arbeidet som advokat, konsernadvokat i ICA Norge AS og Contract Manager i EMGS ASA. Han arbeider med generell rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning innenfor kontraktsrett/ transaksjoner, fast eiendoms rettsforhold, konkurs-/ insolvens og arbeidsrett. Pål Christian er fast oppnevnt bostyrer for Sør-Trøndelag tingrett innenfor konkursbehandling.

Pål Christians CV

Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim