Mari Gullikstad Mejdell

Advokat

Mari Gullikstad Mejdell ble uteksaminert fra det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen 2017, med spesialfag internasjonal kontraktsrett og selskapsledelse. Ansatt i Pretor fra 2017. Mari jobber i hovedsak med kontraktsrett, obligasjonsrett og entrepriserett.

Maris CV

Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim