Mads Midelfart

Advokat

Mads Midelfart er utdannet cand.jur i 2006. Han arbeider hovedsakelig innen fast eiendoms rettsforhold.

Han har særlig erfaring innen kjøp og salg av fast eiendom, tomtefeste, odelsrett, ekspropriasjonsrett, plan- og bygningsrett, naborett, jordskifte, fallretter, generell avtalerett, samt skifte av ekteskapelig felleseie, dødsbo og arverettslige problemstillinger. Mads har omfattende tvisteløsnings – og prosedyreerfaring.

Mads har tidligere erfaring fra Advokatfirmaet Nidaros DA og Byggesakskontoret i Trondheim kommune.

Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim