Kjersti Malvik

Advokatfullmektig

Kjersti Malvik ble uteksaminert fra det juridiske fakultet i Bergen høsten 2020, med spesialfag i skatterett og selskapsrett. Kjersti skrev masteroppgave om utdelinger fra selskap til andre enn aksjonær kan skattlegges som utbytte. Hun har tidligere erfaring fra BDO Advokater AS hvor hun hovedsakelig arbeidet med skatterettslige problemstillinger og tilgrensende selskapsrettslige spørsmål. Kjersti arbeider i hovedsak med selskapsrett. 

Kjerstis CV

Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim