Gorm Lyng

Advokat og partner

Gorm Lyng ble uteksaminert fra juridisk fakultet Universitetet i Oslo i 1994, og har tatt tilleggsutdanning i bygge- og entrepriserett og ekspropriasjon- og bygningsrett. Han ble tilknyttet Pretor Advokat AS i april 2008, og arbeidet før dette i Forsvarets bygningstjeneste ved regionkontoret i Stavanger og Sentralledelsen i Oslo, samt i Luftfartsverket og Avinor AS. Gorm arbeider i hovedsak med kontraktsrett og faste eiendommers rettsforhold, herunder entrepriserett, plan- og bygningsrett, ekspropriasjonsrett. Han har lang erfaring med entrepriserett og offentlige anskaffelser både på oppdragsgiver- og tilbydersiden. Lyng har også erfaring knyttet til selskapsrett, konkurs og prosedyre. Han har og har hatt flere styre- og tillitsverv.

Gorms CV

Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim