Daniel Alexander Lindqvist

Advokat

Daniel A. Lindqvist ble uteksaminert fra det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen våren 2019, med spesialfag innen arbeidsrett og selskapsrett. Daniel skrev masteroppgave om selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt ved avhending av fast eiendom. Han har tidligere erfaring fra Forbrukerrådet og Jushjelpa i Midt-Norge hvor han jobbet med obligasjonsrettslige problemstillinger. Han har også vært ansatt i skadeoppgjørsselskapet Claims Link hvor han tilegnet seg bred erfaring innenfor tvisteløsning ved kjøp og salg av fast eiendom, entrepriserett og entreprenørgarantier. Daniel arbeider hovedsakelig med tvisteløsning, eiendomsrett, kontraktsrett, selskapsrett og konkurs.

Daniels CV

Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim