Alf M. Andersen

Advokat og partner

Alf M. Andersen har praktisert siden 1983, herunder ca. 10 år i USA. Han har særlig bistått høyteknologiselskaper i Silicon Valley, California, hvor han arbeidet i en rekke år, samt representert et bredt utvalg av større amerikanske og internasjonale klienter, hovedsakelig innenfor områdene varemerke- og immaterialrett, konkurranserett, overføring og lisensiering av rettigheter til teknologi, internasjonal skatterett, mv. Andersens praksis er – og har gjennom årene vært – av utstrakt internasjonal karakter. Han har vært tilbake i Norge siden 1997 – var med på å stifte Pretor Advokat AS i 1998, som den ene av to opprinnelige partnere – og har vært i firmaet siden etableringen.

Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim