Tvisteløsning og prosedyre

Innenfor alle våre virksomhetsområder bistår vi  med å finne gode  løsninger og forlik. Derfor jobber vi alltid for å finne konstruktive løsninger. Dersom saken må avgjøres i retten, kombinerer vi vår prosedyreekspertise og spesialkompetanse for å finne best mulig løsning. 

Én av våre advokater er utdannet voldgiftsdommer, og påtar seg løpende slike oppdrag.

Vi bistår blant annet med

Forliksforhandlinger og mekling
Prosedyre for domstolene
Voldgift
Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim