Transaksjoner

Våre advokater arbeider med blant annet kjøp og salg av virksomheter, aksjer, innmat i selskaper og eiendom, samt fusjoner/fisjoner, emisjoner, egenkapitaltransaksjoner og restruktureringer.

Vi bistår med generell rådgivning ved forberedelse og planlegging, forhandling, avtale- og dokumentutforming, due diligence, samt gjennomføring, oppgjør og implementering ved alle typer transaksjoner.

Vi bistår blant annet med

Rådgivning ved forberedelse og planlegging
Forhandling
Avtale- og dokumentutforming
Oppgjør og implementering
Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim