Selskapsrett

Selskapsrett omhandler selskapets rettsstilling, regler om selskapets formue, gjeld, organisasjon, eiernes rettsstilling og handlingsrom, eierskifte, samt endring og opphør av selskap.

Målet vårt er at vår bistand skal bidra til å sikre og videreutvikle din bedrift på en måte som sikrer solid økonomi og drift i henhold til gjeldende regler og forskrifter.

Våre selskapsrettsadvokater gir løpende rådgivning både til ledelse, styrende organer og eiere. Vi har en rekke advokater med omfattende styreerfaring.

Fagfeltet krever dybdekunnskap om kontraktsrettslige regler, selskapslovgivningen, regnskapslovens regler og ikke minst hvordan forskjellige avtalebestemmelser vil slå ut rettslig og kommersielt.

Vi bistår blant annet med

Aksjonæravtaler
Aksjonærtvister
Selskapsetablering
Samarbeidsavtaler
Avvikling
Kapitalendringer
Fisjoner og fusjoner
Styreansvar
Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim