Kontraktsrett

Kontraktsrett er reglene om kontraktsparters rettigheter og forpliktelser innenfor inngåtte kontrakter og avtaler. Kontrakter kommer i mange varianter og variasjoner, men fellestrekkene er mange, og utfordringene ofte like.

Hva har du krav på? Hva er du forpliktet til?

Kommersielle kontrakter handler ofte om klarhet om partenes forpliktelser og rettigheter. Noen ganger oppstår behov for advokatbistand mellom partene, eksempelvis når noe ikke går etter planen, eller en av partene ikke overholder forpliktelsene sine.

Pretor har bygget en betydelig kompetanse innenfor alle typer kontraktsrettslige utfordringer, og har erfaring med de fleste av næringslivets mange typer kommersielle kontrakter. Vi bistår i alle faser, fra utforming, forhandling og avtaleinngåelse, til løpende rådgivning underveis, og med tvisteløsning om nødvendig.

Vi bistår blant annet med

Samarbeidsavtaler
Kjøp og salg av varer og tjenester
Lisensavtaler
Agentavtaler
Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim