Immaterialrett og IKT

Immaterialretten inkluderer blant annet varemerker, designrettigheter, opphavsrett og patenter.

De immaterielle rettighetene (IPR) favner vidt, fra høyteknologiske patenter til merkevarer og produksjoner. Felles for disse rettsområdene er at de etablerer rettigheter i ikke-fysiske, eller immaterielle, verdier. 

Globalisering og teknologisk utvikling fører til at betydningen av immaterielle rettigheter øker. Eksempelvis kan bedrifter som lykkes kommersielt, ha store verdier knyttet til sitt varemerke. Å beskytte varemerket bidrar til å sikre selskapets verdier, og å lande denne beskyttelsen i tidlig fase kan være en god forsikring for fremtiden.

Vi hjelper mange av våre kunder både nasjonalt og i utlandet i forbindelse med immaterialrett og IT. Vi bistår med vurdering av gyldighet av immaterielle rettigheter, herunder varemerker, patent, foretaksnavn, domenenavn, design og opphavsrettigheter.

Vi bistår blant annet med

Taushetspliktavtaler (“NDA”)
Opphavsrett
Patenttvister
Varemerkespørsmål
Rettighetsavtaler
Lisensiering
IT-basert tjenesteyting
Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim