Eiendom

Vi bistår kunder innenfor alle spørsmål relatert til eiendom, gjennom hele verdikjeden fra planprosess, grunnerverv/ekspropriasjon, utbyggingsavtaler, refusjon og bygge –og anleggsfase til overtagelse, sluttoppgjør og reklamasjoner.

Vi bistår både eiendomsutviklere, og privatpersoner ved søknad og klagebehandling.

Flere av våre advokater har spisskompetanse innenfor spørsmål knyttet til tomtefeste, odel, konsesjon, leiekontrakter og naboforhold.

Vi bistår også ved tvister mellom kjøper og selger, og ved krav mot eiendomsmegler og takstmenn.

 Våre advokater er også oppgjørsansvarlige for en rekke eiendomsoppgjør og -transaksjoner.

Vi bistår blant annet med

Byggesak
Grunnerverv
Utbyggingsavtaler
Refusjonskrav
Kjøp og salg av eiendom
Seksjonering av eiendom
Forhandlinger
Tomtefeste
Planprosesser, f.eks. reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel
Odel
Konsesjonssøknader
Naboloven
Avtaleskjønn og ekspropriasjonsskjønn
Eiendomsutvikling
Tvisteløsning
Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim