Bygg og entreprise

Entrepriseretten omhandler rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør, byggherre og dennes konsulenter, hovedentreprenør og underentreprenør og endelig entreprenør og dennes konsulenter ved oppføring av bygg- og anleggsoppdrag. 

Felles for emnet er inngått avtale som grunnlag for relasjonen mellom partene og kunnskap om bygg og anlegg som virksomhet.

Entrepriserett er et omfattende juridisk område, og bygg- og anleggsbransjen er regulert av en rekke dynamiske lover og regler og Norsk Standard sine kontraktsstandarder og blanketter. Både entreprenører, byggherrer, utviklere og konsulenter har krav på oppdatert og effektiv rådgivning.

Vår juridiske bistand kan hjelpe deg med å kvalitetssikre  prosessene i prosjektet, enten det er i den innledende kontraktsfasen, gjennomføringsfasen eller avslutnings- og oppgjørsfasen.

Emnet dekker også avtaler iht. lov om bustadoppføring og lov om håndverkertjenester.

Vi bistår blant annet med

Endringskrav  
Overlevering av bygg/anlegg
Sluttoppgjør
Inngåelse og tolkning av entreprise- og rådgivningsavtaler
Reklamasjonssaker
Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim