Bank, rekonstruksjon og konkurs

Våre advokater har lang erfaring med å bistå ulike banker innenfor en rekke områder. Dette gjelder bla. kredittsikring/håndtering av spesialengasjement, ivaretakelse av bankens panthaverstilling ifm. akkord- og gjeldsforhandlinger, rekonstruksjoner og konkurs, syndikering av bankengasjement, kredittsaker, compliance, kapital og foretaksendringer, samt tvistehåndtering og prosedyre. 

Vi bistår også små og mellomstore virksomheter i forbindelse med håndtering av manglende likviditet eller for stor gjeld. Vi analyserer og gir råd om en rekke juridiske, finansielle og operasjonelle tiltak for å gi en virksomhet ny struktur og bedre forretningsgrunnlag. 

Juridiske tiltak kan være emisjoner ift. ny egenkapital, avtaler ift. lån, kreditoravtaler, nedbemanninger, salg av virksomhetsområder og etablering av nye selskapsstrukturer. Dette kan omfatte begjæring etter rekonstruksjonsloven for å oppnå konkursbeskyttelse, eller rekonstruksjon gjennom konkurs.

To av våre advokater er oppnevnte bostyrere ved Trøndelag tingrett.

Vi bistår blant annet med

Ivaretakelse av bankens panthaverstilling ved f.eks gjeldsforhandlinger
Rådgivning for små og mellomstore bedrifter ved for høy gjeld eller manglende likviditet
Tvistehåndtering og prosedyre
Analyse og rådgivning om en rekke juridiske, finansielle og operasjonelle tiltak ved omstrukturering
Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim