Arbeidsrett

Vi bistår bedrifter, eiere og ledere i et stadig mer komplisert juridisk landskap.

Arbeidsrett og personalspørsmål har i alle år vært et av de største satsingsområdene for Pretor. Vi bistår store og små foretak innenfor en rekke spørsmål som vedrører både etablering, forvaltning og avslutning av arbeidsforhold. I tillegg har vi lang erfaring med kollektiv arbeidsrett, bl.a. tariffspørsmål. 

Våre arbeidsrettsadvokater er godt kjent med det komplekse regelverket som gjelder i det moderne arbeidslivet. Derfor er vi opptatt av å forstå menneskene i konflikten, og legge til rette for god kommunikasjon i vanskelige situasjoner. Slik kommer vi frem til bedre løsninger. 

Vi bistår blant annet med

Nedbemanning og omstruktureringer
Sluttavtaler
Konkurranseklausuler
Endring av arbeidsforhold – styringsrett
Oppsigelser og avskjed
Forhandlinger
Lønnskrav
Pensjon
Feriepenger og ferieavvikling
Varslingssaker – trakassering mv.
Prosesser knyttet til gjennomgang av arbeidsmiljø mv.
Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim