KOMPETANSE

Arbeidsrett

Pretor bistår blant annet bedrifter, organisasjoner og ledere i individuelle konflikter. Våre advokater har ekspertise innenfor arbeidsrett, og vår kompetanse inkluderer blant annet kollektiv og individuell arbeidsrett, individuelle tvister, samt restrukturering og omstilling.

Vi hjelper våre klienter å nå sine mål gjennom gode prosesser som ivaretar alle involverte interesser.

Bygg og entreprise

Bygge- og anleggsbransjen er omfattet av en rekke dynamiske lover og regler. Både entreprenører, byggherrer, utviklere og konsulenter har krav på oppdatert og effektiv rådgivning.

Mange års erfaring innenfor alle deler av prosessen, fra reguleringsprosessen via kontrahering og bygging til assistanse ovenfor krevende forbrukere etter salg, har gitt oss muligheten til å imøtekomme dette kravet.

Pretor bistår blant annet innen planprosesser, byggesaker, entreprise, ekspropriasjon, og skjønn.

Transaksjoner og kontraktsrett

Pretor har bygget en betydelig kompetanse innenfor alle typer kontraktsrettslige utfordringer, herunder bl.a. lisensavtaler, fast eiendom, rettighetsavtaler, leverandøravtaler, due dilligence og ulike samarbeidsavtaler. Vi har bistått både kjøpere og selgere i en lang rekke store transaksjoner innenfor en rekke bransjer, bl.a. eiendom, energi og IKT.

Selskapsrett

Bedrifter i alle størrelser behøver kvalitetsrådgivning vedrørende aksjonæravtaler, samarbeidsavtaler, kapitalendringer, fisjoner og fusjoner m.v. Selskapsretten har tradisjon for å være en av hjørnesteinene i Pretors portefølje.

IMMATERIALRETT OG IKT

Pretor bistår en lang rekke kunder både nasjonalt og i utlandet i forbindelse med bl.a. opphavsrett, patenttvister, varemerkespørsmål, rettighetsavtaler, lisensiering, it-basert tjenesteyting m.v.

Bank og konkurs

Våre advokater i kompetansegruppen for bank og konkurs har lang erfaring i å bistå banker – både som ansatte og som eksterne rådgivere. I tillegg har flere av advokatene lang erfaring fra bobehandling i konkurs.

Dette gjør at vi har en sterk bransjekunnskap og spisskompetanse innenfor det bank- og konkursrettslige fagfelt, til beste for våre kunder.

Prosedyre og konfliktløsning

Vårt hovedmål er å holde bedriften din utenfor rettssalen. Det har imidlertid blitt en betydelig del av vår praksis å også kjempe for din sak i skranken. Innenfor alle våre virksomhetsområder kan vi bistå deg som saksøker eller saksøkt hvis vi ikke lykkes i å finne en rimelig og tilfredsstillende forlikløsning.

Fast eiendom

Prosedyre og rådgivning knyttet til fast eiendom har opp gjennom årene blitt en stadig viktigere del av vår ekspertise. Fagfeltet favner vidt, og våre advokater har ekspertise innen kjøp og salg, forhandlinger, rettsprosesser, skjønn, utvikling, samt tvisteløsning. Våre advokater er også oppgjørsansvarlige for en rekke større eiendomstransaksjoner.