16.06.2023

Innleie fra bemanningsforetak – Støre strammer til

Regjeringen foreslår en kraftig begrensning av retten til innleie fra bemanningsforetak. Med SV som samarbeidspartner til Regjeringen vil forslaget etter alt å dømme gå gjennom og tre i kraft i 2023, med noen oppmykende overgangsregler. Konsekvensene vil uansett bli betydelige, spesielt for små og store bedrifter innen bransjer med prosjektarbeider.

Det blir et generelt forbud mot innleie fra bemanningsforetak til arbeid av midlertidig karakter.  Innleie tillates bare når det er vikariater, praksisarbeid, arbeid i forbindelse med idrett, arbeidsmarkedstiltak og ved avtale med tillitsvalgte, såfremt bedriften er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett. Dermed vil dette alternativet trolig bare være aktuelt for større bedrifter.

En virksomhet som jobber på prosjekt og som i perioder har behov for ekstra mannskap vil derfor i stedet måtte pålegge mer overtid, ansette flere mot at en del går uten arbeid i rolige perioder, eller leie inn fra andre bedrifter. Snekker Hansen AS kan fortsatt leie inn tømrer fra Snekker Pedersen AS ved behov. Lovendringen gjelder kun innleiefra bemanningsforetak.

Det vil formelt sett fortsatt være et alternativ å gi midlertidige ansettelser, men Regjeringen foreslår også å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser.

En innleid arbeidstaker vil få rett til fast ansettelse etter tre år, uansett hva som var grunnen til innleieforholdet. Videre vil et bli en klarere lovregulering av skillet mellom innleie og kontraktsarbeid (entreprise). Det skal foretas en vurdering med vekt på hvem som leder arbeidet og hvem som har ansvar for resultatet.

Ved spørsmål om det nye regelverket – ta kontakt med oss.

Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim