Innleie fra bemanningsforetak – Støre strammer til

Regjeringen foreslår en kraftig begrensning av retten til innleie fra bemanningsforetak. Med SV som samarbeidspartner til Regjeringen vil forslaget etter alt å dømme gå gjennom og tre i kraft i 2023, med noen oppmykende overgangsregler. Konsekvensene vil uansett bli betydelige, spesielt for små og store bedrifter innen bransjer med prosjektarbeider. Det blir et generelt forbud […]

Entreprenørers anslag på forseringsvederlag ved defensiv forsering

HR-2023-534-A: Entreprenørers anslag på forseringsvederlag ved defensiv forsering. Etter NS 8417 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser – punkt 33.8 kan en totalentreprenør velge å anse et avslag på fristforlengelse som et pålegg om forsering gitt ved endringsordre hvis byggherren helt eller delvis avslår et berettiget krav på fristforlengelse. Dette gjelder ikke dersom vederlaget for forseringen må antas […]

Når avbrytes foreldelse av utbedring?

Avbrytes foreldelsesfristen når en entreprenør utbedrer en mangel? Høyesterett har besvart spørsmålet og det blir nå enda viktigere å presisere hvilke årsaker til mangelen som utbedres. Hvis det viser seg å være en annen årsak, har man ikke avbrutt foreldelsesfristen. Først litt generelt om foreldelse: Det løper en foreldelsesfrist på tre år på arbeider som […]

Avhendingsloven – Endringer ved salg og kjøp av fast eiendom

Fra og med 1. januar 2022 ble det innført nye regler for selgers og kjøpers ansvar ved kjøp av brukt bolig. Formålet med endringene har vært å skape tryggere rammer for bolighandel mellom private parter gjennom å skjerpe selgers ansvar for skjulte feil og avvik, så vel som å sørge for et bedre informasjonsgrunnlag mellom […]

Law firm Pretor Advokat joins Alliott Global Alliance in Norway

Alliott Global Alliance (‘AGA’), one of the largest and fastest-growing global multidisciplinary alliances with 215 member firms in 95 countries, is now able to provide law services in Norway through independent law firm Pretor Advokat AS (‘Pretor’) in Trondheim. Pretor’s affiliation ensures the alliance can represent international companies right across Scandinavia through its law and […]

Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim