Viktige lovendringer arbeidsgiver – 1. juli 

Arbeidsgivere må være oppmerksomme på flere rekke viktige endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2024. Skriftlig arbeidsavtale skal nå foreligge senest sju dager etter at den ansatte tiltrådte. Vi anbefaler naturligvis at arbeidsavtale undertegnes før den ansatte tropper opp første dag.  Lovens § 14-6 utvider minimumskravene til hva en arbeidsavtale skal inneholde. Oppsummert gjelder dette:  Dersom arbeidsforholdet […]

Forbudet mot seksuell trakassering skjerpes

Forbudet mot seksuell trakassering skjerpes Fra årsskiftet fikk arbeidsmiljølovens § 4-3 tredje ledd en skjerpende ordlyd som styrker ansattes vern mot seksuell trakassering. Regjeringen ønsker å gjøre lovverket tydeligere og enklere å forstå. Den som opplever trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet skal bli bedre beskyttet.  Ordlyden i § 4-3 gjelder «trakassering, herunder seksuell trakassering, eller annen […]

Forbud mot heftelser som begrenser konkurranse i dagligvaren

Forbud mot heftelser som begrenser konkurranse i dagligvaren I dagligvarebransjen har det ikke vært uvanlig å tinglyse såkalte «negative servitutter» på eiendom. Dette betyr at eierne ikke kan drive eller leie ut til konkurrerende aktører i dagligvaren. På denne måten kan f.eks. COOP ha forsikret seg mot etablering av Kiwi-butikk på nabotomten.  Regjeringen har sett […]

Nedbemanning i konsern – nye regler

Nedbemanning i konsern – nye regler Fra årsskiftet kommer nye regler om nedbemanning og fortrinnsrett i arbeidsforhold. Dette gjelder selskap som er i såkalt «konsern» – hva betyr det for deg og din bedrift? Hva er et «konsern»?Ordet «konsern» høres i utgangspunktet grandiost og fjernt ut for mange, men i juridisk forstand oppstår en «konsern» […]

Innleie fra bemanningsforetak – Støre strammer til

Regjeringen foreslår en kraftig begrensning av retten til innleie fra bemanningsforetak. Med SV som samarbeidspartner til Regjeringen vil forslaget etter alt å dømme gå gjennom og tre i kraft i 2023, med noen oppmykende overgangsregler. Konsekvensene vil uansett bli betydelige, spesielt for små og store bedrifter innen bransjer med prosjektarbeider. Det blir et generelt forbud […]

Entreprenørers anslag på forseringsvederlag ved defensiv forsering

HR-2023-534-A: Entreprenørers anslag på forseringsvederlag ved defensiv forsering. Etter NS 8417 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser – punkt 33.8 kan en totalentreprenør velge å anse et avslag på fristforlengelse som et pålegg om forsering gitt ved endringsordre hvis byggherren helt eller delvis avslår et berettiget krav på fristforlengelse. Dette gjelder ikke dersom vederlaget for forseringen må antas […]

Når avbrytes foreldelse av utbedring?

Avbrytes foreldelsesfristen når en entreprenør utbedrer en mangel? Høyesterett har besvart spørsmålet og det blir nå enda viktigere å presisere hvilke årsaker til mangelen som utbedres. Hvis det viser seg å være en annen årsak, har man ikke avbrutt foreldelsesfristen. Først litt generelt om foreldelse: Det løper en foreldelsesfrist på tre år på arbeider som […]

Avhendingsloven – Endringer ved salg og kjøp av fast eiendom

Fra og med 1. januar 2022 ble det innført nye regler for selgers og kjøpers ansvar ved kjøp av brukt bolig. Formålet med endringene har vært å skape tryggere rammer for bolighandel mellom private parter gjennom å skjerpe selgers ansvar for skjulte feil og avvik, så vel som å sørge for et bedre informasjonsgrunnlag mellom […]

Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim